תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 48607
מתאריך: 29/02/2024
עלו בגורל הקלפים:

K 10 8 7

בהגרלה מספר: 48606
מתאריך: 29/02/2024
עלו בגורל הקלפים:

8 8 10 10

בהגרלה מספר: 48605
מתאריך: 29/02/2024
עלו בגורל הקלפים:

J A A 9

בהגרלה מספר: 48604
מתאריך: 29/02/2024
עלו בגורל הקלפים:

8 J 8 8

בהגרלה מספר: 48603
מתאריך: 29/02/2024
עלו בגורל הקלפים:

J K Q 7

בהגרלה מספר: 48602
מתאריך: 29/02/2024
עלו בגורל הקלפים:

J 10 8 J