תוצאות הגרלת הצ’אנס

בהגרלה מספר: 49154
מתאריך: 14/06/2024
עלו בגורל הקלפים:

10 8 A 8

בהגרלה מספר: 49153
מתאריך: 14/06/2024
עלו בגורל הקלפים:

8 Q 9 Q

בהגרלה מספר: 49152
מתאריך: 14/06/2024
עלו בגורל הקלפים:

A K 7 K

בהגרלה מספר: 49151
מתאריך: 13/06/2024
עלו בגורל הקלפים:

8 7 9 A

בהגרלה מספר: 49150
מתאריך: 13/06/2024
עלו בגורל הקלפים:

9 10 Q K

בהגרלה מספר: 49149
מתאריך: 13/06/2024
עלו בגורל הקלפים:

9 9 8 Q